กิจกรรมแม่บ้านทหารบก มทบ.31 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วยคุณดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ ร่ว...

Posted by ชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.31 on 3 พฤศจิกายน 2015

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คุณดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๑ ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ที่คู่สมรสได้รับการโป...

Posted by ชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.31 on 26 ตุลาคม 2015

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ คุณดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ และคณะร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเยือนพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ในห้วงเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา

Posted by ชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.31 on 18 ตุลาคม 2015

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วยคุณดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ และคณ...

Posted by ชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.31 on 13 ตุลาคม 2015