แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายจิรประวัติ

ภารกิจ พล.ต บุญยืน อินกว่าง  ผบ.มทบ.31

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ และ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 เดินทางไปติดตามความค...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 29 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สื่อมวลชน จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมงาน สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ที่ทาง มทบ.31 จัดขึ้น เพื่อเข้าร่วมสนท...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 29 มีนาคม 2016

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม มาตรการช่วยเ...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 25 มีนาคม 2016

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31 จัดกิจกรรม "คืนความสุขให้กับประ...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 25 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ

โพสต์โดย มทบ.31 บน 21 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา12.00 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยนางดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 20 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 / ผบ.กกล.รส.มทบ.31 เดินทางไปติดตามความคืบหน้า, รับ...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 20 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31ได้ นำกำลังพล มทบ.31 ทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศล พัฒน...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 20 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 - 11.00 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31 ได้นำกำลังพล มทบ.31 ฝึกเด...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 20 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 สำนักงานเกษตร จ.นครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ พลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 20 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.มทบ.31( 1 ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารกองประจำการที่มาอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลดฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8จำนวน 100 นาย แยกเป็น 4 ช่างฝีมือ

โพสต์โดย มทบ.31 บน 7 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 1530 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.ผมทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ คนไทยหัว...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 6 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 1330 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.ผมทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31 เดินทางไปพบประพี่น้องประชาชนในพื้นท...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 6 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 และนางดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.31 นำกำลังพล และ...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 6 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 1400 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31 เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 3 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 1330 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31/ผบ.กกล.รส.มทบ.31 ตรวจเยี่ยม และพบปะประชาชนผู้เข้ารั...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 3 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 1000 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.กกล.รส.มทบ.31 ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวโครงการส่งเสริมความเ...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 2 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 1000 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี ...

โพสต์โดย มทบ.31 บน 2 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.59 พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น รอง ผบ.มทบ.31 (2) ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตน้ำตาล และโรงงา...

Posted by มทบ.31 on 29 กุมภาพันธ์ 2016

เมื่อ ๒๙ ก.พ. ๕๙ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ ให้การต้อนรับพล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผช.รมว.กษ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรว...

Posted by มทบ.31 on 29 กุมภาพันธ์ 2016

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ปฐมพงษ์ ประถมภัฏ ผช.รมว.กษ. ประธานเปิดงาน และร่...

Posted by มทบ.31 on 29 กุมภาพันธ์ 2016

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๙ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ และ คุณดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ เฝ้ารับ - ส่งเสด...

Posted by มทบ.31 on 29 กุมภาพันธ์ 2016

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.31 ได้มอบหมายให้ พ.อ.สุรจิตร. สุขีเฆม เสธ.กกล.รส.มทบ.๓๑ ไปร่วมเปิดโครงการฝายชะลอน้ำ ณ หมู่บ้านหนองตะโก หมู่ ๕ ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

Posted by มทบ.31 on 15 กุมภาพันธ์ 2016

เมื่อวันที่ ๑๕ กุภาพันธ์ ๒๕๕๙ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.กกล.รส.มทบ.๓๑ ตรวจเยี่ยมโครงการ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในพื้นที่ หมู่ ๑ และ หมู่ ๔ บ้านพังม่วงฯ อ.ไพศาลี จว.น.ว.

Posted by มทบ.31 on 15 กุมภาพันธ์ 2016

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ชป.อ.โกรกพระ นำนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา ร่วมกับ กำนัน ,ผญบ. และ ประชาชน ร่วมกิจกรรมจ...

Posted by มทบ.31 on 17 กุมภาพันธ์ 2016

เมื่อ;วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ ชป.ข่าว ช.พัน.๔ อ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ ร่วมกัน ๓ ฝ่าย ทหาร ,ปกครอง ,ตำรวจ ได้เข้าตรวจค้...

Posted by มทบ.31 on 17 กุมภาพันธ์ 2016