ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายจิรประวัติ

 

ภารกิจ พล.ต โอม สิทธิสาร  ผบ.มทบ.31

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกยิงปืนทำนองรบ รุ่นที่ ๓ และเป็น...

Posted by มทบ.31 on 22 กรกฎาคม 2015

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.มทบ.๓๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศการ “เกษตรรุ่งเรืองเมืองสี่แคว” ครั้งที่ ๔ จว.น.ว. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จว.น.ว. (หลังเก่า) เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 22 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร พร้อมด้วยคณะนายทหาร มทบ.๓๑ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิต-พัฒนาอาวุธ ในความควบคุมของ กระทรวงกลาโหม บริษัท รอยัลแอมมูนิชั่น จำกัด (ของนายชาตรี สุขทวี) ต.หนองปลิง อ.เมือง จว.น.ว. เมื่อ ๗ ก.ค. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 21 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๑ นาย ณ ศาสนสถาน มทบ.๓๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 21 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานพิธี ประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทบ. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอุดมการณ์รักชาติ...

Posted by มทบ.31 on 21 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วย คุณปุณยภา สิทธิสาร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ ร่วมกิจกรรม พิธีบันทึกเทปโทรทัศน์...

Posted by มทบ.31 on 21 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ของ กอง รจ.มทบ.๓๑ เนื่อ...

Posted by มทบ.31 on 2 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาล มทบ.๓๑ ปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 2 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ จว.น.ว. แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ” แล...

Posted by มทบ.31 on 8 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับกำลังพล ของ มทบ.๓๑ ที่ได้รับพระบรมราชโองการ...

Posted by มทบ.31 on 2 กรกฎาคม 2015

พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ มทภ.๓ พร้อมด้วย ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายผ้าป่าส...

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โด...

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ นำรถน้ำของ มทบ.๓๑ ไปทำการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ ๑๔ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จว.น.ว. เมื่อ ๔ มิ.ย. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โ...

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015