ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายจิรประวัติ

 

ภารกิจ พล.ต โอม สิทธิสาร  ผบ.มทบ.31

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ของ กอง รจ.มทบ.๓๑ เนื่อ...

Posted by มทบ.31 on 2 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาล มทบ.๓๑ ปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 2 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.กกล.รส.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “คืนความสุขให้กับประชาชน ชาวนครสวรรค์” ณ ลานอเนกประสงค์หน้าค่ายจิรประวัติ เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 2 กรกฎาคม 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับกำลังพล ของ มทบ.๓๑ ที่ได้รับพระบรมราชโองการ...

Posted by มทบ.31 on 2 กรกฎาคม 2015

พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ มทภ.๓ พร้อมด้วย ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายผ้าป่าส...

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โด...

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ นำรถน้ำของ มทบ.๓๑ ไปทำการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ ๑๔ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จว.น.ว. เมื่อ ๔ มิ.ย. ๕๘

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015

พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โ...

Posted by มทบ.31 on 17 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 เวลา 1900 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะของทหารใหม่ รุ่นปี 2558...

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 เวลา 0700 พล.ต.โอม สิทธิสาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ พบปะหารือ หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ สง.เรือนจำคลองโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 เวลา 0930 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ อผศ.นว.

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 เวลา 1030 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ รพ.ค่ายจิรประวัติ

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 เวลา 0830 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน สังกัด มทบ.31 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ศาสนสถาน มทบ.31

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58 เวลา 0900 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ และแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 14-15 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วย คุณปุณยภา สิทธิสารประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ เฝ้ารับ – ...

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 เวลา 1000 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 กระทำพิธีมอบหมวกกีฬาให้กับกำลังพล มทบ.31 ณ ศาสนสถาน มทบ.31

Posted by มทบ.31 on 8 มิถุนายน 2015

เมื่อวันพุธ ที่ 6 พ.ค.58 สรรพกำลัง มทบ.31 ได้จัดกิจกรรม "วันกำลังสำรอง" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ ได้มีก...

Posted by มทบ.31 on 25 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยคุณปุณยภา สิทธิสาร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.31 เยี่ยมเยือนคร...

Posted by มทบ.31 on 18 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยคุณปุณยภา สิทธิสาร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.31 ประธานพิธีมอบทุนการศีกษาให้กับบุตรข้าราชการ มทบ.31 ประจำปี 2558 ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 ตรวจพิ้นที่ประสบวาตภัย พื้นที่ ต.หนองกระโดน หมู่ที่ 1-16 อำเภอเมือง จ...

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยนายทหาร มทบ.31 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ศาสนสถาน มทบ.31

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยนายทหาร ฝสธ.มทบ.31 ตรวจเยี่ยมการแบ่งมอบพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 1 ณ สนามหน้าอาคารหอประชุมพัฒนโยธิน ร.4 ในค่ายจิรประวัติ

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ตามนโยบายสั่งการของ ผบ.ทบ.โ...

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015