แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายจิรประวัติ

ภารกิจ พล.ต บุญยืน อินกว่าง  ผบ.มทบ.31