ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายจิรประวัติ

 

ภารกิจ พล.ต บุญยืน อินกว่าง  ผบ.มทบ.31

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ได้ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร ได้ไปตรวจฝายกั้นน้ำ อบต.บ้านแก่ง และเรียงกระสอบทรายตรงทางฝายกั้นน้ำ

Posted by มทบ.31 on 10 พฤศจิกายน 2015

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ ได้ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ)

Posted by มทบ.31 on 10 พฤศจิกายน 2015

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ และคุณดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ และคณะร่วมถว...

Posted by มทบ.31 on 10 พฤศจิกายน 2015

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่๒/๒๕๕๘ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๓๑

Posted by มทบ.31 on 10 พฤศจิกายน 2015

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วยคุณดารณี อินกว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๑ ร่วมบ...

Posted by มทบ.31 on 3 พฤศจิกายน 2015

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.มทบ.31 (1) ได้เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์ ณ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

Posted by มทบ.31 on 1 พฤศจิกายน 2015

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำเดือน ๑เดือน ๑วัดพัฒนาจิต ณ วัดถือน้ำ

Posted by มทบ.31 on 28 ตุลาคม 2015

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.ทมบ.๓๑ ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับพลทหารนักศึกษา รุ่นปี๒๕๕๖ ผลัดที่๒

Posted by มทบ.31 on 27 ตุลาคม 2015

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑ ได้เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ

Posted by มทบ.31 on 29 ตุลาคม 2015

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.ทมบ.๓๑ ได้เป็นประธานในงาน ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อม มณฑลทหารบกที่ ๓๑

Posted by มทบ.31 on 28 ตุลาคม 2015

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ได้เข้าตรวจพื้นที่ ที่ได้รับอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

Posted by มทบ.31 on 18 ตุลาคม 2015

วันที่ 13 ต.ค. 58 ผบ.มทบ.31 เป็นเกียรติร่วมงานพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2558 ณ ที่ทำการ ภ.จว.น.ว. ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

Posted by มทบ.31 on 12 ตุลาคม 2015