ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายจิรประวัติ

 

ภารกิจ พล.ต โอม สิทธิสาร  ผบ.มทบ.31

เมื่อวันพุธ ที่ 6 พ.ค.58 สรรพกำลัง มทบ.31 ได้จัดกิจกรรม "วันกำลังสำรอง" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ ได้มีก...

Posted by มทบ.31 on 25 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยคุณปุณยภา สิทธิสาร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.31 เยี่ยมเยือนคร...

Posted by มทบ.31 on 18 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยคุณปุณยภา สิทธิสาร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.31 ประธานพิธีมอบทุนการศีกษาให้กับบุตรข้าราชการ มทบ.31 ประจำปี 2558 ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 ตรวจพิ้นที่ประสบวาตภัย พื้นที่ ต.หนองกระโดน หมู่ที่ 1-16 อำเภอเมือง จ...

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยนายทหาร มทบ.31 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ศาสนสถาน มทบ.31

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยนายทหาร ฝสธ.มทบ.31 ตรวจเยี่ยมการแบ่งมอบพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 1 ณ สนามหน้าอาคารหอประชุมพัฒนโยธิน ร.4 ในค่ายจิรประวัติ

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.58 พล.ต.โอม สิทธิสาร ผบ.มทบ.31 จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ตามนโยบายสั่งการของ ผบ.ทบ.โ...

Posted by มทบ.31 on 12 พฤษภาคม 2015