ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน เมษายน 2562

- งานซ่อมรั้วลวดหนามคลัง สป.5 ของ มทบ.31

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- งานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรั้วลวดหนามคลัง สป.5 ของ มทบ.31

งานจ้างซ่อมรั้วลวดหนามคลัง สป.5 ของ มทบ.31

ประกาศราคากลาง

- งานซ่อมรั้วลวดหนามคลัง สป.5 ของ มทบ.31

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562