ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ของ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ